Strategisk fremtidstjek

Vi tilbyder Strategisk Fremtidstjek – et koncept hvor vi leverer et sæt
fremtidige strategiske scenarier for din virksomhed baseret på mulige
udviklingstendenser i din branche.
Konceptet omkring Strategisk Fremtidstjek er resultat af samarbejde
mellem to kompetenceprofiler, som udfodrer og supplerer hinanden: En
fremtidsforsker Anne-Marie Dahl og en økonom Anna Madsen.